Vattentätning

Kristallisering

NFC kan med metoden kristallisering göra betong vattentät.

Kristallisering tar bort all fukt ur betongen permanent och stoppar därmed läckage. Utan fukt kan armering inte rosta så metoden löser fler problem än fuktinträngning. Metoden kan användas på alla typer av konstruktioner, det väsentliga är att cement har använts.  Metoden är miljövänlig och även dricksvattengodkänd.

Exempel:

 • Källare
 • P-hus och p-däck
 • Tak
 • Vattentorn och reservoarer
 • Reningsverksanläggningar
 • Tunnlar och bergrum
 • Hamnkonstruktioner
 • Broar
 • Hissgropar och betongplattor
 • Badanläggningar och akvarium
 • Puts- och tegelfasader
 • Belysningsfundament
 • Dammar

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.